Zdaj se predvaja
apokalipsa
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
Tonja Jelen PRIVLAČNOST V JEZIKU, SVETOVIH IN RAZLIČNIH ČASOVNIH ODMIKIH Alja Adam, Privlačnosti, Aleph 196

Pesnica in raziskovalka Alja Adam je v novi pesniški zbirki Privlačnosti, ki je avtoričina četrta po vrsti, s svojim pisanjem zašla še globje kot denimo v prejšnji zbirki Dolgo smo čakali na dež. Gre namreč za analiziranje lastne preteklosti, zdajšnjosti in prihodnosti, o katerih pesnica nenehno razglablja in nam jih razkaže. Ena izmed pesmi se imenuje Čas in o tem »času/-ih« tudi spregovori. Čas je sicer širok pojem in ga je v poeziji težko na novo ubesediti in problematizirati, vendar nam A. Adam s svojega vidika čas prikaže na dovolj problemski način. Eden izmed boljših je na primer sama pesem Čas ali pa uvid lastnega otroštva.

Čeprav gre ponekod za klasične osebnoizpovedne pesmi, ki v nekaj verzih nanizajo neki vtis ali opazovanje, je prav tekoč pesniški jezik tisti, ki rešuje morebitne pretirane »čustvene« zdrse v pesmih. Že sam naslov, torej poimenovan privlačnosti, in sama barva knjige nas namreč pritegneta v svet subjektke. Ta je v pesmih nenehno na preži. Je raziskovalka svojega sveta in svetov drugih. Težko je spregledati, da je prav v tem vsa privlačnost in strast, s katero se pesnica loteva svojega pisanja. Ne čudi, da je osrednji moto zbirke ljubezen. Pesnica nam jasno kaže svojo biseksualnost, ki pa je ne problematizira v smislu obsojanja drugih. Lirične izpovedi so namreč neposredne, v teh pesmi sta prikazani lepota in odločnost. In v primerih teh pesmi je najti tudi to, da je subjektka dejavna akterka svojega lastnega obstoja in bivanja. Ter seveda odločanja.

Obravnavana pesniška zbirka je razdeljena na pet oštevilčenih delov. Trije vsebujejo po devet pesmi (prvi, tretji in četrti del), drugi trinajst in zadnji del po dvanajst pesmi. Pesmi v svobodnem verzu in v različnih dolžinah neprenehoma prehajajo v različne časovne dimenzije, subjektka se nam kaže v različnih vlogah, kot so mati, hčerka, prijateljica in ljubimka. Najmočnejši adut v celotni zbirki je seveda jezik, ki je že v prejšnjih zbirkah bil fluiden, prav v tej zbirki pa neprestano teče skozi nizanje motivov in razvijanje naslovov pesmi; vse pa se preliva iz pesmi v pesem. Zbirko tako lahko beremo tudi kot eno samo pesem, poemo, saj je pesnica trubadurka, ki išče in seveda najde svojo ljubezen, četudi, kot je prebrati, ne samo ene:

»V istem večeru sem dobila dva šopka rož,

sedela v dveh restavracijah,

iz njegovega objema izčrpana

hitela v njeno naročje.«

(prva kitica pesmi Privlačnost)

Videti je, da nas pesnica uvaja v svoje intimne svetove; z neposrednostjo izraza in intenzivnostjo naštevanja kaže na uspele ljubezenske pesmi. V njih pa je tudi najti resne pomisleke, saj se subjektka neprenehoma »trga na koščke« zaradi svoje neusahljive želje po več ljubeznih. Mit o eni sami ljubezni je v tej zbirki pretrgan. Če so že določene pesmi v prejšnjih zbirkah govorile o nestalnosti – predvsem zaradi zaposlovanja in s tem bivanja v nekem kraju – pa zdaj avtorica spregovori o nenehnem lovljenju zaradi ljubezni same, o čemer sluti, da bo trajalo vse do njene smrti, ko ne ve, ali bo takrat ljubila moškega ali žensko. Prav tukaj je videti pogum, s katerim avtorica nenehno kliče in vzpodbuja po in k življenju. Lahko rečem, da gre za neke vrste novo novo romantiko; subjektinja je namreč nekoliko avtodestruktivna, po drugi strani pa slavi eros, ljubezen kot nekaj svetega. In je za to pripravljena tvegati in storiti marsikaj.

To so pa tudi pesmi zaklinjanja, saj je pesniški jaz kljub negotovostim, ki se ga lotevajo v življenju, zaprisežna k obstoju in trajanju: »Ko je vsega preveč, ko ne zmorem, / še vedno odgovarjam življenju, / prikimavam: ja, ja, ja.« v pesmi Ja, ja, ja.

Pesniška zbirka Alje Adam Privlačnosti je letošnje leto nominirana za Jenkovo nagrado. V vsej peterici izbranih knjig najbolj glasno zagovarja obstoj in stremenje k življenju subjektke. Tu in tam je opaziti pretirano senzibilnost, pa vendar so drugi aduti v zbirki toliko boljši, da odpravijo take pomanjkljivosti. Zbirka nam ponuja resnično zanimivo potovanje po svetu oziroma časih pesniškega jaza in nas vabi v zelo privlačen svet gibkega pesniškega jezika.

Slike članka
Zadnje objave
JUBILEJNO LETO
MARK NOWAK, DRUŽBENA POETIKA, prevedel Blaž Gselman, Ljubljana: Sophia, zbirka Naprej!, 2021
SMRT IN APOTEOZA - in memoriam Simon Fink Jugovic
PESMI
ZAKAJ PIŠEM V KATALONŠČINI?
Najbolj obiskano
1
JUBILEJNO LETO
2
MARK NOWAK, DRUŽBENA POETIKA, prevedel Blaž Gselman, Ljubljana: Sophia, zbirka Naprej!, 2021
3
PESMI
4
SREČNO IN USPEŠNO 2023
5
SMRT IN APOTEOZA - in memoriam Simon Fink Jugovic
Sorodne vsebine
MARK NOWAK, DRUŽBENA POETIKA, prevedel Blaž Gselman, Ljubljana: Sophia, zbirka Naprej!, 2021
PATRICIJA ŠAŠEK, VSAK VEČER PREPLETEM PRSTE ...
OPRIJEMLJIVE TOČKE, NA KATERIH SE GRADI POEZIJO